Instalacija

Kvalitetna oprema zahteva kvalitetnu instalaciju, vodeći računa o propisima i uputstvima za instalaciju kao i o dostupnosti opreme tokom njenog korišćenja i održavanja. 

Firma Dravidis sarađuje sa najpoznatijim instalaterskim firmama u Srbiji, kao i velikim brojem samostalnih majstora i instalatera. Instalateri se redovno obučavaju u fabrikama u inostranstvu, kod nas ili na objektima. Puno pažnje posvećujemo zahtevima instalatera, i upoznajemo ih sa mogućnostima savremene tehnike. Takođe, našim saradnicima dajemo i prevode inostrane dokumentacije: kataloga, uputstava za instalaciju, uputstava za projektovanje, kako bi bili u mogućnosti da lako savladaju nove proizvode i načine izvođenja.

Zainteresovane instalaterske kuće i samostalni instalateri mogu nas kontaktirati i u saradnji sa našim osobljem pronaći pravi model saradnje u oblasti koja ih interestuje.

Dizajn Joomla teme Joomlathemes.co, dorada Dravidis