Projektovanje

Dobro planiranje i projektovanje je osnova svakog dobrog posla. Dravidis sarađuje sa renomiranim projektantskim kućama kao što su Mašinoprojekt, Mecom, KGH Dorćol, Quiddita i dr. kao i sa velikim brojem samostalnih projektanata mašinskih instalacija. Bez obzira na namenu objekta i kompleksnost, uvek možemo izaći u susret odabirom pravog rešenja. 

Firma Dravidis u svrhu samostalnog projektovanja koristi licencirane namenske softvere kao npr:

- Instalsoft InstalSystem (proračuni gubitaka, dobitaka objekta, proračun podnog/zidnog grejanja, radijatorske i vodovodne mreže)

instalsoft1instalsoft2

 

 

- WOLF Konfigurator (projektovanje Wolf klima komora, kalorifera, ventilacionih uređaja)

konfigurator1

 

 

- WOLF VDI selektor (program za integraciju u AutoCAD svih proizvoda grejanja i ventilacije nemačke firme WOLF)

selektor1

 

 

- Getsolar (simulacija i dimenzionisanje solarnih sistema za proizvodnju tople vode)

getsolar1

 

 

- ReflexPro (program za dimenzionisanje Reflex ekspanzionih posuda, diktir sistema i lemljenih pločastih izmenjivača)

reflex1reflex2

 

 

- BPS selector software (program za dimenzionisanje BPS ventilator konvektora)

bps1

 

Dizajn Joomla teme Joomlathemes.co, dorada Dravidis